กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกลางทุ่งนา

    2016-06-09 16:36:12
    9 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกลางทุ่งนา ม.3 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา