กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายใน บ้านคลองแดน

    2016-06-09 16:35:52
    9 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายใน บ้านคลองแดน ม.3 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา