รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน ในสังกัด อบจ.สงขลา

    2016-06-09 14:42:07
    วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน ในสังกัด อบจ.สงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ซึ่งพิธีการไหว้ครูนั้นถือเป็นประเพณีเก่าแก่ เพื่อให้ศิษย์ได้มีโอกาสแสดงความเคารพ ความระลึกถึงบุญคุณของครู และแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง