พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี

    2016-06-09 11:23:01
    วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา