กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าตอพัฒนา

    2016-06-08 16:22:56
    8 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าตอพัฒนา ม.2 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา