กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านเจดีย์งาม บ้านเกาะใหญ่

    2016-06-08 16:22:45
    7 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านเจดีย์งาม บ้านเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ จ.สงขลา