กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนลาดยาง สายหนาน - หน้าโรงเรียนบ้านควนขัน

    2016-06-08 16:22:34
    7 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนลาดยาง สายหนาน - หน้าโรงเรียนบ้านควนขัน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา