กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว

    2016-06-08 16:22:22
    7 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว ม.4 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา