นายก อบจ.สงขลา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลิฟท์หน้าวัดพะโค๊ะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

    2016-06-08 16:21:59
    เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.59 (07:00 น.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการ Big Cleanlng Dayโดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผอ.กอง เจ้าหน้าที่จาก กองช่าง และพนักงาน อบจ.สงขลา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลิฟท์หน้าวัดพะโค๊ะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้ใช้ลิฟท์ขึ้นไปสักการะบูชาองค์หลวงปู่ทวด อย่างเป็นทางการ