กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองแฟบ บ้านกลาง

    2016-06-06 15:05:02
    วันที่ 6 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองแฟบ บ้านกลาง ม.2 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา