กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านเจดีย์งาม-เกาะใหญ่ ช่วงบ้านเกาะใหญ่

    2016-06-06 15:03:53
    วันที่ 6 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านเจดีย์งาม-เกาะใหญ่ ช่วงบ้านเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ จังหวัดสงขลา