นายก อบจ.สงขลา ออกอากาศสด ในรายการกระบอกเสียง อบจ. Fm 90.50 MHz

    2016-06-06 09:32:20
    4 มิ.ย.59 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ออกอากาศสด ในรายการกระบอกเสียง อบจ. Fm 90.50 MHz เพื่อพบปะพูดคุย พร้อมตอบขอสักถามจากพี่น้องประชาชนในโครงการต่างๆ ของ อบจ.สงขลา