นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา (สปสช)

    2016-06-06 09:25:32
    3 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา (สปสช) ในฐานะเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 12 อีกทั้งร่วมรับฟังการดำเนินงานด้านการแพทย์ ณ ห้องประชุมฟลอเร้นซ์ ชั้น 6 สยามนครินทร์ฯ อำเภอหาดใหญ่