นายก อบจ.สงขลา สั่งการให้แพขนานยนต์ อบจ.สงขลา ทั้ง 3 ลำ เปิดให้บริการตามปกติ

    2016-06-03 11:13:13
    3 มิ.ย.59 เวลา 06.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สั่งการให้แพขนานยนต์ของ อบจ.สงขลา ทั้ง 3 ลำ ได้เปิดให้บริการที่สัญจรไปมาตามปกติแล้วในขณะนี้