กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมงานพื้นทาง หินคลุก และงานลาดยาง สายหนาน-หน้าโรงเรียนบ้านควนขัน

    2016-06-03 11:08:50
    กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมงานพื้นทาง หินคลุก และงานลาดยาง สายหนาน - หน้าโรงเรียนบ้านควนขัน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา