นายก อบจ.สงขลา ให้การสนับสนุนเครื่องจักกล ทำการขุดลอกคลองแห เนื่องจากมีผักตบชวาขึ้นปกคลุมเต็มลำคลอง

    2016-06-02 09:25:11
    1 มิ.ย.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลของ อบจ.สงขลาในการให้ความช่วยเหลือ เทศบาลเมืองคลองแห ทำการขุดลอกเนื่องจาก มีผักตบชวาขึ้นปกคลุมเต็มลำคลอง ทำให้กีดขวางทางเดินของน้ำ และกีดขวางชาวบ้านที่นำเรือออกทะเลไปหาปลา ดังนั้นจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน อีกทั้งเป็นการป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงฤดูฝน จึงต้องเร่งขุดลอกคลอง เพื่อเอาผักตบชวาที่ขวางทางน้ำออก และนี่คืออีกภารกิจหนึ่งของ อบจ.สงขลา ที่ให้ความช่วยเหลือท้องถิ่น เมื่อมีท้องถิ่นร้องขอการสนับสนุน