นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติชีววิทยา และนิเวศวิทยาป่าชายเลน

    2016-06-02 09:10:43
    31 พ.ค.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติชีววิทยา และนิเวศวิทยาป่าชายเลน (Walk way) ระยะทาง 800 เมตร ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา ซึ่งใช้งบ อบจ.สงขลา ทั้งสองข้างทางเดินเป็นไม้ป่าชายเลนนานาพันธุ์ตลอดทางเดินที่สมบูรณ์ และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม โดย นายก อบจ.สงขลา เน้นการจัดการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา