นายกอบจ.สงขลา ประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองราชย์ครบ 70 ปี

    2016-06-02 09:02:06
    31 พ.ค.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมปรึกษาหารือเป็นเบื้องต้นในการนำเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 160 ล้านบาท โดยในส่วนนี้ ใช้งบ อบจ.สงขลา ปีละ 30 ล้าน เป็นเวลา 3 ปี และอีก 70 ล้าน ใช้งบของจังหวัด และท่องเที่ยว โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย โยธาธิการ กองผังเมือง อบจ.สงขลา และธนารักษ์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม โดยจะนำเรื่องในที่ประชุมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย เป็นลำดับต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา