กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสายคูวา-โคกสระ

    2016-06-01 15:51:15
    1 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสายคูวา-โคกสระ ม.4 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน