โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลอำเภอระโนด

    2016-06-01 11:01:38
    โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลอำเภอระโนด ขณะนี้ยืนเสาแล้วเชื่อมโครงหลังคาแล้วเสร็จรอติดตั้ง ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของผู้บริหาร อบจ.สงขลา ที่ต้องการจะสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสในการออกกำลังกาย