อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านท่าบอน บ้านแดนสงวน

    2016-06-01 10:56:37
    31 พฤษภาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านท่าบอน บ้านแดนสงวน ช่วงบ้านมาบเตย เขต อบต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา