อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองชลประทาน บ.คูวา

    2016-06-01 10:54:09
    31 พฤษภาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองชลประทาน บ.คูวา ม.4 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา