กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายริมคลองเตาปูน

    2016-05-31 16:28:30
    30 พฤษภาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายริมคลองเตาปูน ม.5 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา