นายก อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในการส่งเครื่องจักรกล เพื่อขุดลอกคูระบายน้ำ

    2016-05-31 16:27:30
    29 พ.ค.59 (10.30 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในการส่งเครื่องจักรกล เพื่อไปขุดลอกคูระบายน้ำ ในส่วนที่ตื้นเขิน และมีวัชพืชหนาแน่นมาก บริเวณประตู 109 มอ. ซึ่งขณะนี้ได้ทำการขุดลอก ขยายแนวคูให้กว้างขึ้น และขุดเป็นแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำเวลาน้ำหลากลงมาจากเขาคอหงส์ ในช่วงดูฝน ก็จะทำให้น้ำไหลได้ทัน และจะได้ไม่ก่อให้เกิดน้ำท่วมบริเวณถนนปุณณกัณฑ์ ฉะนั้นจึงเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำไหลบ่าขึ้นไปท่วมบนถนน หรือท่วมหน้าบริเวณประตู 108 ถนน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์