พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารสองทะเล อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 17

    2016-05-31 16:26:55
    28 พ.ค.59 (19.30 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเล อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 17 ณ เวทีสระบัว อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล สสส. และผู้ให้การสนับสนุนจากภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครสงขลาได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเล อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 17 โดยทาง อบจ.สงขลาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้ เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนเผยแพร่อาหารทะเล และอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลา ที่มีเอกลักษณ์ของความอร่อยในแบบอาหารปักษ์ใต้ ทั้งเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ตลอดจนเป็นการกระจายรายได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น