ลงพื้นที่ตรวจดูติดตามการดำเนินงานการก่อสร้าง ถนนการปรับปรุงปูพื้นถนนลาดยางแอสฟัลติกส์สายทุ่งขมิ้น

    2016-05-31 16:25:52
    28 พ.ค.59 (11.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้มอบหมายให้ นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูติดตามการดำเนินงานการก่อสร้าง ถนนการปรับปรุงปูพื้นถนนลาดยางแอสฟัลติกส์สายทุ่งขมิ้น - บ้านไร่ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนาทองสุก ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา โดยมี สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตนาหม่อม พร้อมด้วยหัวหน้าจากกองช่าง อบจ.สงขลา