กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านพราน - อุทยาน

    2016-05-27 15:21:43
    กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านพราน - อุทยาน ม.3 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา