นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

    2016-05-27 15:15:41
    26 พ.ค.59 (13.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” ฝ่ายคณะอนุกรรมการพิธีการการเฉลิมฉลอง และไฟพระฤกษ์ฯ ครั้งที่ 4/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ และเตรียมความพร้อมการไปรับมอบธงกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก และเตรียมการเฉลิมฉลอง ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา