นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

    2016-05-27 15:14:37
    26 พ.ค.59 (10.30 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” ฝ่ายคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 5/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดหารายได้ โดยการ จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญหลวงปูทวด จำหน่ายเสื้อกีฬา “สงขลาเกมส์” วิ่งธงกีฬาแห่งชาติทั้ง 16 เภอ และเตรียมแผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา