นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

    2016-05-27 15:13:29
    26 พ.ค.59 (09.30 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” ฝ่ายคณะอนุกรรมการสาธารณูปโภค ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ และเตรียมแผนการดำเนินงานในแต่ละสนาม ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา