นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น

    2016-05-26 16:23:53
    26 พ.ค.59 (09.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responder unit : FR) หลักสูตร การปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 6) ซึ่งปัจจุบันระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ได้รับการพัฒนาโดยการออกกฎหมายควบคุมดูแลมาตรฐานของรถพยาบาล รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นขั้นต้น (Protocal) ดังนั้นจึงต้องให้การอบรม กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยการให้ความรู้การปฐมพยาบาล และปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และอุปกรณ์ เครื่องมือที่ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา