กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ยกต้นไม้ที่ล้มทับสายไฟ ในบริเวณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

    2016-05-25 09:36:01
    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ยกต้นไม้ที่ล้มทับสายไฟ ในบริเวณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา