นายก อบจ.สงขลา พร้อมคณะ นำเสนอแผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

    2016-05-25 09:16:12
    วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมคณะ นำเสนอแผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 - 2561 ณ สำนักงาน ปปช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ