นายก อบจ.สงขลา ออกเยี่ยมจุดตรวจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

    2018-04-17 10:28:52
    15 เมษายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ออกเยี่ยมจุดตรวจ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจประจำจุดตรวจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 เมษายนถึง 17 เมษายน 2561 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา อาทิบริเวณจุดตรวจบนถนนลพบุรีราเมศวร์ติดปั้มน้ำมัน ปตท. จุดตรวจตำบลเกาะแต้ว จุดตรวจบริเวณหน้า ป.พัน 5 ต.เขารูปช้าง และจุดตรวจชายหาดนราทัศน์หน้าสโมสรสัญญาบัตรทหารเรือสงขลา