นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา

    2016-05-24 11:12:19
    เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2559 (09.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา อีกหนึ่งตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา โดยในครั้งนี้ได้ประชุมเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์กีฬาจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง