นายก อบจ.สงขลา ประธานวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างพระศรีอริยเมตไตรย

    2016-05-24 11:03:38
    เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างพระศรีอริยเมตไตรย (พระสังกัจจายน์) พระอรหันต์จี้กง และเจ้าพ่อเสือ (ตั๋วเหล่าเอี๊ย) โดยมีนายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีบวงสรวงได้เกิดปรากฎการณ์เกิดฝนตกใหญ่เหนือองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่ นายก อบจ.สงขลา ได้วางศิลาฤกษ์ไว้เมื่อปี พ.ศ.2558 ณ พุทธอุทยานเขาเล่ อำเภอสะเดา