กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านมาบบัว บ้านแดนสงวน

    2016-05-23 16:12:59
    กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านมาบบัว บ้านแดนสงวน ช่วงบ้านมาบเตย เขต อบต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา