งานวันวิสาขบูชา และห่มผ้าพระธาตุศรีรัตนมหาธาตุ และพระพุทธไสยาสน์(พ่อเฒ่านอน) วัดจะทิ้งพระ

    2016-05-23 10:06:11
    เมื่อวันที่ 20 พ.ค 2559 เวลา 09.30 น. นายวิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ เป็นประธานงานวันวิสาขบูชา และห่มผ้าพระธาตุศรีรัตนมหาธาตุ และพระพุทธไสยาสน์(พ่อเฒ่านอน) วัดจะทิ้งพระ อ.สทิงพระ แทนนายก อบจ.สงขลา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และสืบทอดประเพณีมาตั้งแต่โบราณ โดย อบจ.สงขลา ได้ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้