นายก อบจ.สงขลา ให้เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา

    2016-05-23 09:59:18
    เมื่อวันที่ 20 พ.ค 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งในขณะนี้งานวางฐานล่าง วางท่อ ปูพื้นชั้นที่1 ได้คืบหน้าไปมากแล้ว