นายก อบจ.สงขลา เร่งติดตามงานโดยสั่งให้เครื่องจักรกลจาก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่บ้านป่าขาด อ.สิงหนคร

    2016-05-23 09:56:09
    เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้เร่งติดตามงานโดยสั่งให้เครื่องจักรกลจาก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่บ้านป่าขาด เพื่อให้การช่วยเหลือในการปรับพื้นถนนสายคลองผีเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร ซึ่งเป็นระยะทางตลอดสาย 3.5 กิโลเมตร ซึ่งทาง อบต.ป่าขาด ได้ทำหนังสือขอการสนับสนุนเครื่องจักรกล จากทาง อบจ.สงขลา