กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนลาดยาง สายบ้านท่าช้าง

    2016-05-17 16:21:31
    กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนลาดยาง สายบ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง - บ้านหนองม่วง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา