กองช่าง อบจ.สงขลา ซ่อมแซมถนนสายบ้านมาบบัว บ้านแดนสงวน ช่วงก่อนถึง อบต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา

    2016-05-17 14:27:03