นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระประธานพุทธมณฑล จังหวัดสงขลา

    2016-05-17 14:26:03
    16 พฤษภาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญมณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระประธานพุทธมณฑล จังหวัดสงขลา ซึ่งจะเป็นอาคารสังเวชนียสถานตำบลปฐมเทศนาพุทธมณฑล โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลา ร่วมกับคณะสงฆ์ สำนักพระพุทธจังหวัดสงขลาได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น การจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญสากลโลก และการวางศิลาฤกษ์อาคารประดิษฐานพระประธานพุทธมณฑล ซึ่งจะเป็นอาคารสังเวชนียสถานตำบลปฐมเทศนาพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า และจุดเริ่มต้นของศาสนา เช่น การประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งมีศาสนิกชนเข้าร่วมในงานพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ภายในงานได้เกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด ณ บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา