กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายริมเหมือง

    2016-05-17 14:24:54
    กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายริมเหมือง บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา