อบจ.สงขลา สนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ให้กับเทศบาลตำบลคูเต่า

    2016-05-17 14:23:59
    อบจ.สงขลา สนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ให้กับเทศบาลตำบลคูเต่า โดยขอรับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่เพื่อเติมน้ำเข้าสู่ถังประปาหมู่ที่ 6 บ้านคูเต่า หมู่ที่ 7 บ้านหัวสะพาน ซึ่งมีประชาชนที่ประสบปัญภัยแล้ง จำนวน 967 ครัวเรือน โดยสนับสนุนตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษถาคม 2559