นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดูการทำงานของเครื่องจักรกลในการขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหน้าประตู109 มอ.

    2016-05-16 10:18:17
    15 พ.ค.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดูการทำงานของเครื่องจักรกลในการขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหน้าประตู109 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีวัชพืชปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก โดยในส่วนนี้ถ้าไม่นำวัชพืชออกไป เมื่อน้ำหลากลงมาจากเขาคอหงส์ ก็จะทำให้น้ำไหลไม่ทัน อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมบริเวณถนนปุณณกัณฑ์ ทาง อบจ.สงขลา จึงส่งเครื่องจักรมาขุดลอก ซึ่งบริเวณตรงนี้ไม่ได้มีการขุดลอกมานานแล้ว ทำให้ทางระบายน้ำในส่วนนี้ตื้นเขิน และมีวัชพืชหนาแน่นมาก ซึ่งการขุดลอกครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในหน้าแล้งต่อไป