นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานย้อนตำนาน ศรัทธาห้าพันปี ชมบารมี เจ้าพ่อคอหงส์ ครั้งที่ 2

    2016-05-16 10:06:56
    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมงาน พร้อมให้การสนับสนุนงานสมโภชเจ้าพ่อคอหงส์ “ย้อนตำนาน ศรัทธาห้าพันปี ชมบารมี เจ้าพ่อคอหงส์” ครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมอันเก่าแก่ให้คงอยู่ต่อไป ณ พุทธอุทยานสำนักสงฆ์สัจจธรรมบ้านในไร่