นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานวันเทวะสมภพ องค์ยุวเทพท่ามกุงหย่า (วันเกิดถานกงเซียนเซิ่ง)

    2016-05-16 10:03:39
    เมื่อวันที่ 14 พฤษถาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานวันเทวะสมภพ องค์ยุวเทพท่ามกุงหย่า (วันเกิดถานกงเซียนเซิ่ง) และฉลองครบรอบวันก่อตั้งมูลนิธิ ปีที่ 48 โดยมี นายอรรถสิทธิ์ ศุภรัตนธรรม ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน ณ มูลนิธิศิริธรรม (ท่ามกุงเมี้ยว) หาดใหญ่