นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา คูเต่าเกมส์ ครั้งที่ 22

    2016-05-16 10:01:23
    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 (08.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา คูเต่าเกมส์ ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 28 เม.ย.59 - 15 พ.ค. 59 ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา โดยมี นายภิญโญ จิตตพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลคู่เต่า กล่าวรายงาน ณ สนามโรงเรียนคูเค่าวิทยา