อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดับไฟไหม้ทุ่งนาและสวนยาง บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านดอนขี้เหล็ก

    2016-05-16 09:57:22
    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 อบจ.สงขลา ได้สนับสนุนรถดับเพลิง 1 คัน และรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ดับไฟไหม้ทุ่งนาและสวนยาง บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านดอนขี้เหล็ก ไฟได้ลุกลามตอซังข้าวและสวนยางบางส่วนรวมพื้นที่ประมาณ 30 ไร่